วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ไม้ประดับกระชับสวน


  

มองดูสวน ชวนชมมี แต่ขาดวิธีดูแลชวนชม
ใส่ใจจริงๆพลิกดูสักนิด จะไม่คิดว่าแปลก    
     
........................................................................

 หนังสือ เรื่อง ชวนชมแสนวิเศษ 
                                                 
                                                      

                                                       
                    ........................................................................
           
              
       12                      
 .............................................................

   

..................
By นางสาวธนภรณ์  เมฆช้าง
     เลขที่ 20 ชั้น ม.4/8   

      

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมาชิก

1. น.ส.ปณิกกา คันศร เลขที่ 27 ชั้น ม.4/8
2.น.ส.ธนภรณ์ เมฆช้าง เลขที่ 20 ชั้น ม.4/8